Phiên bản Emoji 15.0 sẽ được phát hành vào tháng 9 năm 2022. Đây là phiên bản mới nhất của Emoji và có tổng cộng 31 Biểu tượng cảm xúc được thêm vào trong phiên bản này.
Trong Emoji 15.0, sẽ có một biểu tượng cảm xúc khuôn mặt 'lắc mặt' và hai biểu tượng cảm xúc tay 'đẩy' được giới thiệu. Cũng sẽ có một số biểu tượng cảm xúc dựa trên văn hóa phát hành như 'sáo', 'quạt tay gấp', 'khanda', v.v. Điểm của phiên bản biểu tượng cảm xúc mới này là sẽ cập nhật thêm nhiều biểu tượng cảm xúc liên quan đến động vật, chẳng hạn như 'con nai sừng tấm' , 'sứa', 'lừa', v.v. Mặc dù bạn chưa thể sử dụng chúng trong các thiết bị của mình, nhưng chúng tôi tin rằng chúng sẽ xuất hiện trên các thiết bị cá nhân của chúng tôi vào năm 2023. Biểu tượng cảm xúc 15.0 chứa các biểu tượng cảm xúc bên dưới👇:

Nhấp vào liên kết Biểu tượng cảm xúc và tên ngắn có thể mở trang giới thiệu biểu tượng cảm xúc, xem thông tin như mô tả và ví dụ, và bạn cũng có thể sao chép biểu tượng cảm xúc bằng một cú nhấp chuột để dán vào nơi khác. Nhấp vào liên kết điểm mã để xem trang thông tin Unicode của Biểu tượng cảm xúc, bao gồm hình ảnh có độ phân giải cao và hình ảnh vectơ do nhiều nhà cung cấp cung cấp.

Hướng dẫn người sử dụng: Phiên bản EMOJI là gì


Unicode:1FA88