Emoji 15.1 được phát hành vào ngày 6 tháng 9 năm 2023 và có tổng cộng 118 biểu tượng cảm xúc đã được thêm vào phiên bản này. Tất cả các biểu tượng cảm xúc trong Emoji 15.1 đều là các chuỗi ZWJ bao gồm các biểu tượng cảm xúc có sẵn, bao gồm 6 biểu tượng cảm xúc mới, 4 chuỗi biểu tượng cảm xúc gia đình không phân biệt giới tính và 108 biến thể định hướng của biểu tượng cảm xúc sáu người. Điểm nổi bật của bản cập nhật này là sự ra đời của các biến thể định hướng. Tương tự như các biến thể về màu da và giới tính, chúng cũng là một phương pháp được Hiệp hội Unicode sử dụng để nâng cao tính đa dạng và tính toàn diện của biểu tượng cảm xúc.

Nhấp vào liên kết Biểu tượng cảm xúc và tên ngắn có thể mở trang giới thiệu biểu tượng cảm xúc, xem thông tin như mô tả và ví dụ, và bạn cũng có thể sao chép biểu tượng cảm xúc bằng một cú nhấp chuột để dán vào nơi khác. Nhấp vào liên kết điểm mã để xem trang thông tin Unicode của Biểu tượng cảm xúc, bao gồm hình ảnh có độ phân giải cao và hình ảnh vectơ do nhiều nhà cung cấp cung cấp.

Hướng dẫn người sử dụng: Phiên bản EMOJI là gì