Phiên bản biểu tượng cảm xúc 3.0 được phát hành vào tháng 6 năm 2016 và có hoàn toàn 169 biểu tượng cảm xúc mới trong phiên bản này.
Có thể là đối với Thế vận hội Rio, Unicode Consortium đã thêm biểu tượng cảm xúc về huy chương và một số biểu tượng cảm xúc về vận động viên trong Emoji 3.0. Ngoại trừ điều này, biểu tượng cảm xúc keycap cũng được thêm vào trong phiên bản này.
Emoji 3.0 chứa các biểu tượng Emoji bên dưới👇:

Nhấp vào liên kết Biểu tượng cảm xúc và tên ngắn có thể mở trang giới thiệu biểu tượng cảm xúc, xem thông tin như mô tả và ví dụ, và bạn cũng có thể sao chép biểu tượng cảm xúc bằng một cú nhấp chuột để dán vào nơi khác. Nhấp vào liên kết điểm mã để xem trang thông tin Unicode của Biểu tượng cảm xúc, bao gồm hình ảnh có độ phân giải cao và hình ảnh vectơ do nhiều nhà cung cấp cung cấp.

Hướng dẫn người sử dụng: Phiên bản EMOJI là gì


Unicode:1F987


Unicode:1F989


Unicode:1F98A


Unicode:1F990