emoji 👱🏾 person: medium-dark skin tone, blond hair svg

👱🏾” nghĩa là gì: người tóc vàng hoe: màu da tối trung bình Emoji

Sao chép và dán Emoji này:👱🏾 Sao chép

  • 8.3+

    iOS 👱🏾Yêu cầu hiển thị tối thiểu

  • 7.0+

    Android 👱🏾Yêu cầu hiển thị tối thiểu

  • 10+

    Windows 👱🏾Yêu cầu hiển thị tối thiểu

👱🏾Ý nghĩa và mô tả

Một khuôn mặt tươi cười với mái tóc vàng ngắn. Trên nền tảng Google và softbank, hiển thị là tóc vàng dài ngang vai. Nó thường chỉ một người có mái tóc vàng, không phân rõ giới tính. Đối với phiên bản nam bạn có thể tham khảo 👱🏾‍♂️, phiên bản nữ thì 👱🏾‍♀️. Có nhiều phiên bản màu da khác nhau, nhưng màu tóc không thay đổi 👱🏾‍♂️👱🏾🏻♂️👱🏾🏼♂️👱🏾🏽♂️👱🏾🏾♂️👱🏾🏿♂️; emoji liên quan: 👨‍🦰👨‍🦰👩‍🦰👩‍🦳🧑
💡Đọc thêm và phổ cập khoa học

👱🏾 (người tóc vàng hoe: màu da tối trung bình) = 👱 (người tóc vàng hoe) + 🏾 (màu da tối trung bình)


Emoji này 👱🏾 là người tóc vàng hoe: màu da tối trung bình, nó có liên quan đến màu da tối trung bình, người tóc vàng hoe, người: tóc vàng hoe, tóc vàng hoe, nó có thể được tìm thấy trong danh mục biểu tượng cảm xúc: "👌 Con người & Cơ thể" - "👦 Con người".

👱🏾 là một chuỗi công cụ sửa đổi Biểu tượng cảm xúc, bao gồm hai biểu tượng cảm xúc, đó là: 👱 (cơ sở công cụ sửa đổi biểu tượng cảm xúc) và 🏾 (công cụ sửa đổi biểu tượng cảm xúc). Có 5 loại công cụ sửa đổi Biểu tượng cảm xúc màu da, cụ thể là: 🏻, 🏼, 🏽, 🏾, 🏿. 👱 có thể được kết hợp với các công cụ sửa đổi Biểu tượng cảm xúc màu da này để tạo thành một chuỗi Biểu tượng cảm xúc mới, sau đây là các ví dụ về sự kết hợp:

👱🏾Ví dụ và cách sử dụng

🔸 Lần này tôi sẽ thoát khỏi vùng an toàn, thoát khỏi mái tóc đen gắng bó 20 năm qua và nhuộm thành tóc vàng👱🏾
🔸 👱🏾 = 👱 + 🏾

👱🏾Biểu tượng cảm xúc trên mạng xã hội

👱🏾 on Youtube

👱🏾 on Instagram

👱🏾 on Twitter

👱🏾Thông tin cơ bản

Emoji: 👱🏾
Tên ngắn: người tóc vàng hoe: màu da tối trung bình
Mật mã: U+1F471 1F3FE Sao chép
Số thập phân: ALT+128113 ALT+127998
Phiên bản Unicode: Không có
Phiên bản EMOJI: 2.0 (2015-11-12)
Danh mục: 👌 Con người & Cơ thể
Danh mục phụ: 👦 Con người
Từ khóa: màu da tối trung bình | người tóc vàng hoe | người: tóc vàng hoe | tóc vàng hoe
Đề nghị: L2/07‑257, L2/09‑026, L2/14‑173

👨‍💻Unicode Thông tin (Sử dụng nâng cao)

👱🏾Biểu đồ xu hướng

👱🏾Xếp hạng mức độ phổ biến theo thời gian

👱🏾 Trend Chart (U+1F471 1F3FE) - emojiall.com 100 75 50 25 0 2020 2021 2022 2023 2024 👱🏾 www.emojiall.comemojiall.com
Tìm kiếm gần đây Gần đây Không sử dụng biểu tượng cảm xúc nào gần đây biểu tượng cảm xúc... Biểu tượng cảm xúc thành công