emoji 🤲🏾 palms up together: medium-dark skin tone svg

🤲🏾” nghĩa là gì: hai bàn tay chạm vào nhau: màu da tối trung bình Emoji

Sao chép và dán Emoji này:🤲🏾 Sao chép

  • 11.1+

    iOS 🤲🏾Yêu cầu hiển thị tối thiểu

  • 8.0+

    Android 🤲🏾Yêu cầu hiển thị tối thiểu

  • 10+

    Windows 🤲🏾Yêu cầu hiển thị tối thiểu

🤲🏾Ý nghĩa và mô tả

Hai tay dang rộng, lòng bàn tay hướng lên, hơi úp xuống. Nó thường được dùng để thể hiện sự cầu xin 💰, cầu mưa 💦, hay đang bắt một vật gì đó, hoặc động tác cầu nguyện trong một số tôn giáo (chẳng hạn như Hồi giáo). Nó được dùng với ý nghĩa là cầu nguyện tương tự như 🙏, nhưng chúng có những ý nghĩa hành động khác nhau tùy vào từng tôn giáo khác nhau.Biểu tượng cảm xúc tương tự 👐🙏🤝 .
💡Đọc thêm và phổ cập khoa học

🤲🏾 (hai bàn tay chạm vào nhau: màu da tối trung bình) = 🤲 (hai bàn tay chạm vào nhau) + 🏾 (màu da tối trung bình)


Emoji này 🤲🏾 là hai bàn tay chạm vào nhau: màu da tối trung bình, nó có liên quan đến hai bàn tay chạm vào nhau, lời cầu nguyện, màu da tối trung bình, nó có thể được tìm thấy trong danh mục biểu tượng cảm xúc: "👌 Con người & Cơ thể" - "🤝 Hai bàn tay".

🤲🏾 là một chuỗi công cụ sửa đổi Biểu tượng cảm xúc, bao gồm hai biểu tượng cảm xúc, đó là: 🤲 (cơ sở công cụ sửa đổi biểu tượng cảm xúc) và 🏾 (công cụ sửa đổi biểu tượng cảm xúc). Có 5 loại công cụ sửa đổi Biểu tượng cảm xúc màu da, cụ thể là: 🏻, 🏼, 🏽, 🏾, 🏿. 🤲 có thể được kết hợp với các công cụ sửa đổi Biểu tượng cảm xúc màu da này để tạo thành một chuỗi Biểu tượng cảm xúc mới, sau đây là các ví dụ về sự kết hợp:

🤲🏾Ví dụ và cách sử dụng

🔸 Mẹ ơi máy con bị hỏng rồi, mẹ mua điện thoại mới cho con đi🤲🏾
🔸 Hạn hán liên tục ảnh hưởng đến mùa màng, trời ơi, bao giờ mới có mưa đây🤲🏾
🔸 🤲🏾 = 🤲 + 🏾

🤲🏾Biểu tượng cảm xúc trên mạng xã hội

🤲🏾 on Youtube

🤲🏾 on Instagram

🤲🏾 on Twitter

🤲🏾Thông tin cơ bản

Emoji: 🤲🏾
Tên ngắn: hai bàn tay chạm vào nhau: màu da tối trung bình
Mật mã: U+1F932 1F3FE Sao chép
Số thập phân: ALT+129330 ALT+127998
Phiên bản Unicode: Không có
Phiên bản EMOJI: 5.0 (2017-06-20)
Danh mục: 👌 Con người & Cơ thể
Danh mục phụ: 🤝 Hai bàn tay
Từ khóa: hai bàn tay chạm vào nhau | lời cầu nguyện | màu da tối trung bình
Đề nghị: L2/14‑173, L2/16‑308

👨‍💻Unicode Thông tin (Sử dụng nâng cao)

🤲🏾Biểu đồ xu hướng

🤲🏾Xếp hạng mức độ phổ biến theo thời gian

🤲🏾 Trend Chart (U+1F932 1F3FE) - emojiall.com 100 75 50 25 0 2020 2021 2022 2023 2024 🤲🏾 www.emojiall.comemojiall.com
Tìm kiếm gần đây Gần đây Không sử dụng biểu tượng cảm xúc nào gần đây biểu tượng cảm xúc... Biểu tượng cảm xúc thành công