Chọn 2 biểu tượng cảm xúc giống hệt nhau trong trò chơi để loại bỏ chúng và tạo ra sắp xếp ngẫu nhiên mới. Nếu loại bỏ thành công có thể tăng thời gian trò chơi thêm 5 giây. Trong thời gian giới hạn, bạn loại bỏ được càng nhiều biểu tượng cảm xúc thì càng có lợi.

TIPS
60:00
+5