Chạm ngẫu nhiên 2 thẻ emoji để xem chúng có phải là cùng một thẻ không? Trò chơi này có thể kiểm tra trí nhớ ngắn hạn của bạn, thử thách tìm tất cả các cặp thẻ emoji giống nhau trong thời gian ngắn nhất~

Thời gian còn lại:
MỨC ĐỘ:

🙈
😂
🙈
😈
🙈
😤
🙈
👽
🙈
😃
🙈
😍
🙈
😤
🙈
😂
🙈
🤠
🙈
😍
🙈
😱
🙈
💩
🙈
💩
🙈
👽
🙈
🙃
🙈
🙃
🙈
🤠
🙈
😱
🙈
😈
🙈
😃