Di chuyển emoji thẳng qua lưới để kết hợp hai emoji giống nhau thành một emoji mới. Trò chơi sẽ bắt đầu với hai emoji giống nhau và các emoji khác nhau sẽ có điểm số khác nhau. Trên máy tính bạn có thể dùng phím mũi tên để điều khiển, còn trên điện thoại là chạm trượt. Hãy chơi và thử thách cùng Emoji 2048 để phá vỡ kỉ lục thôi nào!

Điểm: 0

TRÒ CHƠI KẾT THÚC😜

Điểm