Unicode (mã thống nhất, mã đơn nhất) là một tiêu chuẩn công nghiệp trong khoa học máy tính. Mã hóa ký tự là một số duy nhất được bố trí cho mỗi ký tự Unicode được chỉ định trong Lược đồ mã hóa Unicode. Nếu không có nó, cùng một mã hóa sẽ được hiểu là các ký tự khác nhau trên các máy tính và nền tảng khác nhau.

Unicode được sử dụng rộng rãi trong máy tính, Internet, ngôn ngữ lập trình và hệ điều hành hiện đại. Nó làm cho các văn bản khác nhau tương thích trên các nền tảng khác nhau và trình bày chúng thống nhất .

Sự xâm nhập của Emoji vào Unicode là một bước ngoặt quan trọng. Trước đó, biểu tượng cảm xúc được tạo ra bởi chính các nhà sản xuất khác nhau, điều này làm cho biểu tượng cảm xúc không tương thích giữa các thiết bị của các nhà sản xuất khác nhau, điều này trực tiếp khiến mọi người sử dụng biểu tượng cảm xúc để giao tiếp trên các thiết bị khác nhau. Vì lý do này, Hiệp hội Unicode đã thành lập một ủy ban cho Biểu tượng cảm xúc, Tiểu ban biểu tượng cảm xúc, để thống nhất và tiêu chuẩn hóa Biểu tượng cảm xúc.

Unicode Consortium phát hành một phiên bản Unicode mới mỗi năm và khi phiên bản của nó được cập nhật, biểu tượng cảm xúc mới sẽ xuất hiện. Hiện tại, Unicode bổ sung một giới tính "trung tính" mới trong phiên bản mới nhất, cũng như các biểu tượng cảm xúc hoàn toàn mới như biểu tượng cảm xúc trà bong bóng và biểu tượng cảm xúc ninja.