Trên thực tế hệ thập phân Emoji chính là bảng mã ASCII. Trên máy tính Windows, chúng ta có thể sử dụng để nhập trực tiếp emoji. Bạn có thể làm theo các bước dưới đây:

Nhấn giữ phím ALT và nhập số thập phân tương ứng với emoji (bàn phím số) là bạn có thể nhập ra emoji rồi. Ví dụ: ALT+128514 có thể gõ ra emoji 😂. Bạn có thể tìm thấy số thập phân tương ứng với mỗi emoji trên trang web này.

Hình ảnh dưới đây cho thấy hoạt động thực tế trong phần mềm QQ trên Windows:

Nếu máy tính của bạn không có bàn phím số nhỏ, bạn có thể mở "Run" bằng cách WIN + R, sau đó nhập "Osk" để mở bàn phím ảo.

Tái bút: ALT + Number là một phương thức nhập cổ xưa, vì vậy hiện nay phần mềm trong Windows có thể không hỗ trợ tất cả. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi nếu bạn biết bất kỳ phương pháp nào tốt hơn.