Mỗi ký tự trong Unicode có thể được hiển thị bằng nhiều kiểu kí tự khác nhau và biểu tượng cảm xúc cũng như vậy.

Chuỗi biến thể biểu tượng cảm xúc là một cơ chế tiêu chuẩn hóa để yêu cầu giao diện khác nhau, nó chứa 'U + FE0F' cho kiểu biểu tượng cảm xúc (có màu) hoặc 'U + FE0E' cho kiểu văn bản (đơn sắc).

Vậy, biểu tượng cảm xúc nào thuộc chuỗi biến thể biểu tượng cảm xúc

Thêm công cụ chọn biến thể sau Biểu tượng cảm xúc kiểu cơ bản để tạo thành chuỗi biến thể biểu tượng cảm xúc của Kiểu biểu tượng cảm xúc và Kiểu văn bản . Tuy nhiên, không phải tất cả các biểu tượng cảm xúc đều có 3 phong cách này, chỉ có 354 biểu tượng cảm xúc có chuỗi biến thể cho đến nay.

Để giúp bạn hiểu rõ hơn về Chuỗi biến thể biểu tượng cảm xúc, hãy cùng xem hình bên dưới:

  • Kiểu cơ sở: Ký tự cơ sở có mã ký tự Unicode ngắn nhất. Nó thường được tô màu, là sự lựa chọn tốt nhất cho người dùng bình thường và nó là phong cách phổ biến nhất trên mạng xã hội.
  • Kiểu biểu tượng cảm xúc: Đó là mã ký tự Unicode là: base + FE0F . Kiểu biểu tượng cảm xúc cũng được tô màu và trong một số tình huống chính xác (như một số phần mềm, chương trình nền tảng hoặc mã không đủ hoàn hảo để hỗ trợ biểu tượng cảm xúc), nó cũng có thể hiển thị biểu tượng cảm xúc đó khá hoàn chỉnh, vì vậy nó có khả năng tương thích tốt nhất.
  • Kiểu văn bản : Mã ký tự Unicode là: base + FE0E . Kiểu văn bản thường được thể hiện bằng màu đen và trắng. Tuy nhiên, nếu phần mềm hoặc chương trình nền tảng (hoặc mã) để tối ưu hóa việc hiển thị hoặc chuyển mã biểu tượng cảm xúc, trong trường hợp này, biểu tượng cảm xúc có thể được tô màu.