Mã ngắn của emoji(Emoji shortcode) là mã cho phép mọi người nhập biểu tượng cảm xúc trên máy tính bằng phím tắt. Nó có thể được sử dụng trong nhiều trang web hỗ trợ mã này, chẳng hạn như Facebook, GitHub, Slack, Discord, v.v. Những người đam mê internet và các lập trình viên 👨‍💻đếu rất thích cách này.


Các mã này thường ở dạng "dấu hai chấm + tên biểu tượng cảm xúc ngắn + dấu hai chấm", ví dụ :ghost: cho 👻,: :peach: cho 🍑.


Ở đây chúng tôi lấy Github làm ví dụ để bạn thấy ứng dụng thực tế của Mã ngắn biểu tượng cảm xúc trên trang web, như hình dưới đây: