Mặc dù mỗi emoji là một ký tự đơn nhất, nhưng trên thực tế một số emoji lại là sự kết hợp của emoji và các ký tự khác nhau. Ví dụ: 👨‍👨‍👦‍👦 (family: man, man, boy, boy) = 👨 (man) + 👨 (man) + 👦 (boy) + 👦 (boy) + ba ký tự ZWJ (Zero Width Joiner)

Những sự kết hợp này được gọi là chuỗi biểu tượng cảm xúc. Và trường type là trường được định nghĩa bởi Unicode để thuận tiện cho việc phân tích các tệp chuỗi biểu tượng cảm xúc, có thể hiểu là phân loại các chuỗi biểu tượng cảm xúc. Theo tiêu chuẩn Unicode, có một số loại chuỗi biểu tượng cảm xúc:

Biểu tượng cảm xúc cơ bản : Biểu tượng cảm xúc một ký tự, ví dụ: 👀↩️⌚⌛

Trình tự cờ biểu tượng cảm xúc: Được sử dụng cho biểu tượng cảm xúc gắn cờ. Mỗi biểu tượng cảm xúc cờ được biểu thị bằng hai biểu tượng "Chỉ báo khu vực", ví dụ: 🇧🇦🇨🇳🇪🇹🇭🇳

Biểu tượng cảm xúc Keycap Sequence : Được sử dụng cho biểu tượng cảm xúc Keycap. Mỗi biểu tượng cảm xúc trên keycap được thể hiện bằng một ký tự keycap và một ký tự khác, ví dụ: # ️⃣ * ️⃣0️⃣1️⃣

Trình tự công cụ sửa đổi biểu tượng cảm xúc: Được sử dụng cho những biểu tượng cảm xúc liên quan đến cơ thể con người để thay đổi màu da của họ. Mỗi biểu tượng cảm xúc với tông màu da là sự kết hợp của một ký tự bổ trợ và một biểu tượng cảm xúc duy nhất, ví dụ:👨🏻👨🏼👨🏽👨🏾👨🏿

Có năm công cụ sửa đổi tông màu da khác nhau:

  • 🏻 Tông màu da sáng
  • 🏼 Tông màu da sáng trung bình
  • 🏽 SkTone trung bình
  • 🏾 Da ngăm đen
  • 🏿 Da sẫm màu To / li>

Thẻ biểu tượng cảm xúc Sequen / b>: Chỉ được sử dụng cho các cờ phân khu: 󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿England, 󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Scotland, 󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 🏴 󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Wales

Biểu tượng cảm xúc ZWJ Sequence : ZWJ là Zero Width Joiner, được sử dụng để nối hai ký tự Unicode, do đó, chuỗi ZWJ có thể kết hợp nhiều biểu tượng cảm xúc để tạo một biểu tượng cảm xúc mới, ví dụ: 🧑‍🔧👩‍🚒👨‍👨‍👦👩‍👩‍ 👧‍👧