😐 Ảnh

Đây là trang tóm tắt hình ảnh của Biểu tượng cảm xúc 😐 (mặt trung lập), hiển thị các hình ảnh PNG lớn có độ phân giải cao, hình ảnh GIF động và đồ họa vector có thể mở rộng của 😐 trên các nền tảng khác nhau. Bạn có thể sử dụng chúng cho nhu cầu của mình trong thiết kế, video, ảnh hoặc chỉ để giải trí như chụp meme hoặc sử dụng làm hình đại diện.

Nội dung liên quan:
😐 mặt trung lập
😐 Unicode U+1F610
🖼️ Emoji ở các phiên bản khác
💡Xin lưu ý về phạm vi và điều kiện sử dụng những hình ảnh này. Bạn nên xem xét cẩn thận các điều khoản cấp phép tương ứng của các thiết kế và hình ảnh này hoặc tham khảo ý kiến ​​của nhà sản xuất trước khi sử dụng.
Liên kết liên quan:Emoji có được bảo hộ bản quyền không