Danh sách Emoji bao gồm biểu tượng cảm xúc 🏿 (màu da tối) như sau:

🏿 màu da tối Biểu tượng cảm xúc