Ngày lễ tình nhân là một ngày lễ kỷ niệm lãng mạn và tình yêu hàng năm ở nhiều vùng trên thế giới vào ngày 14 tháng 2. Đó là ngày mà mọi người thể hiện tình cảm của mình với một người hoặc một người khác bằng cách gửi thiệp, hoa hoặc sôcôla với những thông điệp yêu thương. Dưới đây là một số biểu tượng cảm xúc về Ngày lễ tình nhân.

Tìm kiếm gần đây Gần đây Không sử dụng biểu tượng cảm xúc nào gần đây biểu tượng cảm xúc... Biểu tượng cảm xúc thành công