Lễ hội Thanh minh, còn được gọi là Ngày quét mộ, là một lễ hội truyền thống của Trung Quốc được tổ chức bởi Trung Quốc, Malaysia, Singapore, Indonesia, Thái Lan. Nó rơi vào ngày đầu tiên của năm dương lịch trong lịch âm dương truyền thống của Trung Quốc. Trong tiết Thanh minh, các gia đình Trung Quốc đến thăm mộ tổ tiên để dọn dẹp mồ mả, cầu nguyện với tổ tiên và làm các lễ cúng. Lễ vật thường bao gồm các món ăn truyền thống và đốt nhang và giấy nhang. Ngày lễ ghi nhận sự tôn kính truyền thống đối với tổ tiên của một người trong văn hóa Trung Quốc.

Tìm kiếm gần đây Gần đây Không sử dụng biểu tượng cảm xúc nào gần đây biểu tượng cảm xúc... Biểu tượng cảm xúc thành công