Lễ hội thuyền rồng là một lễ hội truyền thống ở Trung Quốc. Đó là vào ngày thứ năm của tháng năm âm lịch của Trung Quốc. Vào ngày này, mọi người sẽ có các hoạt động như ăn bánh bao, đua thuyền rồng, treo cốc, v.v ... Đồng thời, Lễ hội Thuyền rồng cũng là để tưởng nhớ những người cổ đại quan trọng như Qu Yuan. Dưới đây là những biểu tượng cảm xúc về Lễ hội Thuyền rồng:

Tìm kiếm gần đây Gần đây Không sử dụng biểu tượng cảm xúc nào gần đây biểu tượng cảm xúc... Biểu tượng cảm xúc thành công