Lễ Tạ ơn là một lễ hội truyền thống của phương Tây, chủ yếu ở Hoa Kỳ và Canada. Đó là một kỳ nghỉ cho các gia đình để có được với nhau. Mọi người ăn gà tây và nướng bánh bí ngô vào Lễ Tạ ơn. Dưới đây là biểu tượng cảm xúc trong Lễ Tạ ơn:

Tìm kiếm gần đây Gần đây Không sử dụng biểu tượng cảm xúc nào gần đây biểu tượng cảm xúc... Biểu tượng cảm xúc thành công