Trong những năm gần đây, phân loại rác đã trở thành một chủ đề không thể tránh khỏi trong cuộc sống của cư dân Trung Quốc. Nó đã đạt được thành công ban đầu ở các nước châu Âu và châu Mỹ, và ngày càng có nhiều thành phố ở Trung Quốc gia nhập hàng ngũ bảo vệ môi trường. Ở Trung Quốc, rác được chia thành bốn loại:
Rác tái chế: Rác thải sinh hoạt.
Rác nguy hiểm: Chất thải có hại cho sức khỏe con người và môi trường.
Chất thải thực phẩm gia đình: Chất thải dễ hỏng có chứa chất hữu cơ.
Rác thải: Rác thải sinh hoạt không phải rác tái chế, rác thải nguy hại và rác thải thực phẩm gia đình.

Tìm kiếm gần đây Gần đây Không sử dụng biểu tượng cảm xúc nào gần đây biểu tượng cảm xúc... Biểu tượng cảm xúc thành công