Halloween là một lễ kỷ niệm truyền thống của phương Tây từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 hàng năm. Nó có nguồn gốc từ Lễ hội Ma Celtic truyền thống. Vào đêm trước của Halloween, mọi người sẽ ăn các loại hạt và táo, và trẻ em đi trong trang phục hóa trang từ nhà này sang nhà khác, xin những món quà như kẹo. Ý nghĩa ngày lễ chính của Halloween là ca ngợi mùa thu, tôn vinh người chết và cầu bình an. Tham gia bữa tiệc Halloween của chúng tôi và ăn mừng!