"Thứ sáu đen" được tổ chức vào thứ sáu thứ tư của tháng 11 ở Hoa Kỳ, là ngày thứ sáu sau Ngày lễ tạ ơn và được coi là ngày bắt đầu mùa mua sắm Giáng sinh kể từ năm 1952. Nhiều cửa hàng tung ra các đợt giảm giá khuyến mãi để thu hút người tiêu dùng đến cửa hàng của họ vào Thứ Sáu Đen và hy vọng sẽ tăng trưởng kinh tế vào cuối năm. Một số doanh nghiệp ghi lỗ bằng mực đỏ và lãi bằng màu đen, và đây là lý do tại sao nó được gọi là "Thứ Sáu Đen". Mặc dù Black Friday không phải là một ngày lễ chính thức, nhưng nó đã trở thành một ngày mua sắm quan trọng trong năm trên toàn thế giới. Vì vậy, hãy sử dụng Biểu tượng cảm xúc bên dưới để kiểm tra lại danh sách mua sắm của bạn ~!