Ngày Thánh Patrick là một ngày lễ kỷ niệm toàn cầu của văn hóa Ireland, diễn ra hàng năm vào ngày 17 tháng 3, để tưởng nhớ cái chết của Thánh Patrick, vị thánh bảo trợ của Ireland. Ngày lễ đã phát triển thành một lễ kỷ niệm văn hóa Ireland với các cuộc diễu hành, các món ăn đặc biệt, âm nhạc, khiêu vũ, uống rượu và tất cả những thứ xanh tươi. Chúng tôi đã tập hợp một số biểu tượng cảm xúc về Ngày Thánh Patrick trong chủ đề này. Chúc mừng ngày thánh Patrick ~

Tìm kiếm gần đây Gần đây Không sử dụng biểu tượng cảm xúc nào gần đây biểu tượng cảm xúc... Biểu tượng cảm xúc thành công