Obon (お盆) là một sự kiện truyền thống của Nhật Bản để chào đón các linh hồn của tổ tiên. Nó được quan sát chủ yếu từ ngày 13 tháng 8 đến ngày 16 tháng 8, mặc dù ở một số khu vực, nó cũng được quan sát thấy vào giữa tháng 7. Người ta tin rằng mỗi năm trong lễ obon, linh hồn của tổ tiên trở lại thế giới này để thăm người thân của họ. Tuần lễ Obon vào giữa tháng 8 là một trong ba mùa lễ lớn của Nhật Bản (cùng với Năm Mới và Tuần lễ Vàng). Theo truyền thống, đèn lồng được treo trước cửa nhà để hướng dẫn linh hồn của tổ tiên, múa obon được thực hiện, viếng mộ và cúng thực phẩm tại bàn thờ gia tiên và đền thờ.