"Lễ hội mùa hè (Natsumatsuri)" là một thuật ngữ chung cho các lễ hội được tổ chức vào mùa hè. Có tới 300.000 lễ hội trên khắp Nhật Bản. Lễ hội mùa hè là một sự kiện rất vui nhộn, mọi người sẽ mặc yukata để tham gia lễ hội hoặc bắn pháo hoa. Tại lễ hội Nhật Bản, có những dãy quầy hàng được gọi là "Demise". Những thứ đại diện cho Demise tại lễ hội Nhật Bản có thể bao gồm "trò chơi bắn súng", "kẹo bông" và "Cá vàng múc". Hãy đến và tham gia lễ hội mùa hè của EmojiAll!