Songkran, còn được gọi là Lễ hội té nước, là ngày lễ Tết cổ truyền của người Thái. Đó là vào ngày 13 tháng 4 hàng năm, nhưng thời gian nghỉ lễ kéo dài từ 14 đến 15 tháng 4. Songkran là lễ hội nổi tiếng nhất của Thái Lan. Các sự kiện trong lễ hội bao gồm ném nước, nghi lễ tắm tượng Phật, rước và biểu diễn. Chúng tôi đã tập hợp một số biểu tượng cảm xúc liên quan đến Lễ hội Songkran trong chủ đề này, hy vọng bạn thích nó ~ 😊

Tìm kiếm gần đây Gần đây Không sử dụng biểu tượng cảm xúc nào gần đây biểu tượng cảm xúc... Biểu tượng cảm xúc thành công