Tháng Tự hào về Đồng tính nữ, Đồng tính nam, Song tính và Chuyển giới được tổ chức hàng năm vào tháng 6 để tôn vinh cuộc bạo loạn Stonewall năm 1969, đồng thời hoạt động để đạt được công lý bình đẳng và cơ hội bình đẳng cho người Mỹ đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính, chuyển giới và nghi vấn (LGBTQ). 🧡💛Love is love💚💙💜