Ngày Bảo vệ Tổ quốc là một ngày lễ được tổ chức vào ngày 23 tháng Hai. Nó được quan sát thấy ở Nga, Turkmenistan, Belarus, Kyrgyzstan, Kazakhstan và Tajikistan, và ở Kazakhstan, nó được tổ chức vào ngày 7 tháng 5. Ngày lễ này còn được gọi là "Ngày của nam giới", thường kỷ niệm những người đang phục vụ hoặc đang phục vụ cho Lực lượng vũ trang Nga, nhưng trên phạm vi quốc gia, ngày lễ này cũng bao gồm cả việc tôn vinh nam giới nói chung.

Tìm kiếm gần đây Gần đây Không sử dụng biểu tượng cảm xúc nào gần đây biểu tượng cảm xúc... Biểu tượng cảm xúc thành công