Ngày của người chết là một ngày lễ quan trọng ở Mexico, thường được tổ chức vào ngày 1 và 2 tháng 11. Mọi người sẽ tụ tập vào những ngày này để cầu nguyện cho những người đã khuất. Đây là ngày lễ mang tính chất hoan hỷ chứ không phải để tang vì người Mexico tin rằng cái chết không đáng sợ, nó chỉ là sự khởi đầu của một hành trình khác. Cách truyền thống để tỏ lòng thành kính đối với người chết là xây bàn thờ tại gia với sọ đường, cúc vạn thọ và những thức ăn yêu thích của người đã khuất. Có rất nhiều hoạt động để kỷ niệm ngày lễ, chẳng hạn như hóa trang thành bộ xương, làm đồ ăn lễ hội, tổ chức diễu hành, v.v.

Tìm kiếm gần đây Gần đây Không sử dụng biểu tượng cảm xúc nào gần đây biểu tượng cảm xúc... Biểu tượng cảm xúc thành công