Theo Kinh thánh, sau khi Chúa Giê-su ra đời, ba nhà thông thái từ phương Đông, được hướng dẫn bởi các vì sao 🌟, đã cưỡi lạc đà và mang quà đến cho Chúa Giê-su. Để kỷ niệm dịp này, ngày 6 tháng Giêng hàng năm được coi là Ngày Ba Vua. Đêm trước ngày lễ, trẻ em thiết lập giày của họ 👟 ở cửa và chờ đợi cho Three Kings để mang lại cho họ những món quà như Santa Claus 🎅. Vào ngày lễ, một cuộc diễu hành lớn được tổ chức ở Tây Ban Nha và Ba Vua rắc kẹo lên những chiếc phao của đoàn diễu hành cho trẻ em bên đường. Do đó, Ngày Ba Vua là ngày của trẻ em 🎈 ở Tây Ban Nha, và nó cũng có thể được coi là Giáng sinh ở Tây Ban Nha.