Dạ hội là một bữa tiệc khiêu vũ dành cho học sinh trung học thường được tổ chức vào gần cuối năm học🏫. Nó đóng vai trò quan trọng trong nền văn hóa đại chúng và là một sự kiện lớn của học sinh trung học.
Học sinh đi dự dạ hội sẽ mặc áo choàng và tuxedo sang trọng👗👔. Tại một buổi dạ hội, một "vua dạ hội" và "nữ hoàng vũ hội" có thể được tiết lộ👑, và các học sinh khác có thể được vinh danh khi được đưa vào "Sân khấu vũ hội". Tham gia cùng chúng tôi trong vũ hội Emojiall và vui chơi🤗 !!

Tìm kiếm gần đây Gần đây Không sử dụng biểu tượng cảm xúc nào gần đây biểu tượng cảm xúc... Biểu tượng cảm xúc thành công