Setsubun (節分) có nghĩa là "sự phân chia theo mùa" và dùng để chỉ ngày trước khi bắt đầu mỗi mùa, nhưng hiện nay thường dùng để chỉ ngày ngay trước ngày đầu tiên của mùa xuân theo lịch cũ. Nó còn được gọi là Lễ hội ném đậu và được tổ chức tại Nhật Bản vào tháng Hai. Người ta ném đậu nành rang để xua đuổi oni (quỷ Nhật Bản) đồng thời hô to "Quỷ cút! Vận may vào!".

Tìm kiếm gần đây Gần đây Không sử dụng biểu tượng cảm xúc nào gần đây biểu tượng cảm xúc... Biểu tượng cảm xúc thành công