Lễ hội Đền Hùng là một sự kiện thường niên ở Việt Nam nhằm tôn vinh các Vua Hùng, người được coi là những người sáng lập huyền thoại của Việt Nam. Lễ hội thường diễn ra từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 3 âm lịch.
Trong lễ hội, mọi người đến thăm Đền Hùng, nơi được cho là nơi chôn cất các Vua Hùng. Ngôi đền được trang trí bằng hoa và hương, và mọi người tham gia vào các nghi lễ và nghi lễ khác nhau để tỏ lòng thành kính với các vị vua.

Tìm kiếm gần đây Gần đây Không sử dụng biểu tượng cảm xúc nào gần đây biểu tượng cảm xúc... Biểu tượng cảm xúc thành công