Tuần lễ thời trang "Big Four" ở New York, London, Milan và Paris là những sự kiện diễn ra nửa năm một lần, tạo nên phong cách toàn cầu mỗi năm. Diễn ra hai lần một năm - vào tháng 2 và tháng 9 - những buổi trình diễn thời trang hoành tráng này đóng vai trò là bệ phóng cho các bộ sưu tập quần áo mới nhất của các nhà thiết kế hàng đầu. Hãy thử sử dụng biểu tượng cảm xúc để thể hiện phong cách thời trang của riêng bạn!

Tìm kiếm gần đây Gần đây Không sử dụng biểu tượng cảm xúc nào gần đây biểu tượng cảm xúc... Biểu tượng cảm xúc thành công