JoyPixels được gọi là EmojiOne trước ngày 28 tháng 3 năm 2019. Lúc đầu, nó là một bộ biểu tượng cảm xúc hoàn toàn miễn phí và mã nguồn mở. Tuy nhiên, do giấy phép mã nguồn mở không bền vững nên công ty đã đổi tên EmojiOne thành JoyPixels cho mục đích chiến lược thương hiệu.

JoyPixels có biểu tượng cảm xúc hoạt hình, có thể mang đến cho bạn một bộ biểu tượng cảm xúc sống động và năng động hơn📕. Tất cả các hoạt ảnh biểu tượng cảm xúc này đều có nguồn gốc từ các thiết kế biểu tượng cảm xúc cổ điển của JoyPixels. Các phần của những biểu tượng cảm xúc này hoàn toàn miễn phí và một số phải trả phí để sử dụng những biểu tượng cảm xúc hoạt hình này💰. Hình ảnh động miễn phí chỉ cung cấp định dạng gif cung cấp ba kích thước🖼: 32px, 64px và 128px. Biểu tượng cảm xúc có phí bao gồm gif, mp4, json và mov. Định dạng hình ảnh bao gồm png và svg.


Sau đây là danh sách các hình Emoji được thiết kế bởi JoyPixels, được chia thành 10 phần theo 10 loại. Mỗi danh mục liệt kê các Biểu tượng cảm xúc mà danh mục đó thuộc về, bao gồm hình ảnh Biểu tượng cảm xúc và tên ngắn tương ứng.

Bạn có thể nhấp vào hình ảnh hoặc văn bản để vào trang dành riêng của Biểu tượng cảm xúc này và xem mô tả, ví dụ sử dụng, dữ liệu kỹ thuật, hình ảnh của các nhà cung cấp khác và thông tin chi tiết hơn về Biểu tượng cảm xúc này.

Nếu đang sử dụng điện thoại di động, bạn có thể nhấn và giữ hình Biểu tượng cảm xúc để hiển thị menu, sau đó chọn tải xuống hoặc chia sẻ hình ảnh.

Nếu đang sử dụng máy tính, bạn có thể nhấp chuột phải vào ảnh Biểu tượng cảm xúc để hiển thị menu, sau đó chọn tải xuống hoặc sao chép ảnh.

ArrayDanh sách hình ảnh biểu tượng cảm xúc do Hoạt hình cung cấp

Danh mục: 😂 Mặt cười & Cảm xúc

Danh mục: 👌 Người & Cơ thể

Danh mục: 🏼 Tông màu da & Kiểu tóc

Danh mục: 🐵 Động vật & Thiên nhiên

Danh mục: 🍓 Đồ ăn thức uống

Danh mục: 🚌 Du lịch & Địa điểm

Danh mục: Hoạt động

Danh mục: Vật phẩm

Danh mục: 🛑 Biểu tượng

Danh mục: 🏁 Cờ

Trang này liệt kê các hình ảnh Biểu tượng cảm xúc được thiết kế bởi Hoạt hình. Bản quyền của hình ảnh Emoji trên trang này thuộc về Hoạt hình.

Tổng số Biểu tượng cảm xúc mới nhất là 3338. Số lượng ảnh Biểu tượng cảm xúc do Hoạt hình cung cấp là 203 và số mà Hoạt hình không cung cấp là 3135.