Emojidex là nhà cung cấp biểu tượng cảm xúc Nguồn mở duy nhất từ Nhật Bản🗾 và nó cũng là bộ biểu tượng cảm xúc duy nhất hỗ trợ hoạt ảnh.

Người dùng máy tính và máy tính xách tay có thể sử dụng biểu tượng cảm xúc của họ bằng cách tải xuống plugin trình duyệt của họ💻. Người dùng điện thoại di động và máy tính bảng có thể sử dụng ứng dụng của họ để nhập biểu tượng cảm xúc của emojidex📱.

Lưu ý💡: Một số biểu tượng cảm xúc của emojidex do người dùng tự tải lên, về cơ bản là ảnh nên có thể không hiển thị được.


Sau đây là danh sách các hình Emoji được thiết kế bởi EmojiDex, được chia thành 10 phần theo 10 loại. Mỗi danh mục liệt kê các Biểu tượng cảm xúc mà danh mục đó thuộc về, bao gồm hình ảnh Biểu tượng cảm xúc và tên ngắn tương ứng.

Bạn có thể nhấp vào hình ảnh hoặc văn bản để vào trang dành riêng của Biểu tượng cảm xúc này và xem mô tả, ví dụ sử dụng, dữ liệu kỹ thuật, hình ảnh của các nhà cung cấp khác và thông tin chi tiết hơn về Biểu tượng cảm xúc này.

Nếu đang sử dụng điện thoại di động, bạn có thể nhấn và giữ hình Biểu tượng cảm xúc để hiển thị menu, sau đó chọn tải xuống hoặc chia sẻ hình ảnh.

Nếu đang sử dụng máy tính, bạn có thể nhấp chuột phải vào ảnh Biểu tượng cảm xúc để hiển thị menu, sau đó chọn tải xuống hoặc sao chép ảnh.

EmojiDexDanh sách hình ảnh biểu tượng cảm xúc do EmojiDex cung cấp

Danh mục: 😂 Mặt cười & Cảm xúc

Danh mục: 👌 Người & Cơ thể

Danh mục: 🏼 Tông màu da & Kiểu tóc

Danh mục: 🐵 Động vật & Thiên nhiên

Danh mục: 🍓 Đồ ăn thức uống

Danh mục: 🚌 Du lịch & Địa điểm