Emojipedia là một trang web tham khảo biểu tượng cảm xúc, nó có ý nghĩa và cách sử dụng phổ biến của biểu tượng cảm xúc trong Chuẩn Unicode. Đồng thời, Emojipedia cũng là thành viên bình chọn của Hiệp hội Unicode và được gọi là “nguồn tài nguyên số một thế giới về biểu tượng cảm xúc🏆”.

Emojipedia có thiết kế biểu tượng cảm xúc riêng dựa trên biểu tượng cảm xúc của Apple. Khi một biểu tượng cảm xúc mới sẵn sàng phát hành, Emojipedia sẽ tạo hình ảnh mẫu của những biểu tượng cảm xúc mới này và có thể giống hoặc có thể giống với phiên bản cuối cùng của mỗi nhà cung cấp nền tảng. Các bài đăng trên blog của Emojipedia cũng sử dụng các biểu tượng cảm xúc này.

Vào năm 2015, Emojipedia đã hợp tác đầu tiên với Quartz để phát hành một ứng dụng cho phép người dùng truy cập các biểu tượng cảm xúc cờ quốc gia đã ẩn trước đó trên iOS.


Sau đây là danh sách các hình Emoji được thiết kế bởi Emojipedia, được chia thành 10 phần theo 10 loại. Mỗi danh mục liệt kê các Biểu tượng cảm xúc mà danh mục đó thuộc về, bao gồm hình ảnh Biểu tượng cảm xúc và tên ngắn tương ứng.

Bạn có thể nhấp vào hình ảnh hoặc văn bản để vào trang dành riêng của Biểu tượng cảm xúc này và xem mô tả, ví dụ sử dụng, dữ liệu kỹ thuật, hình ảnh của các nhà cung cấp khác và thông tin chi tiết hơn về Biểu tượng cảm xúc này.

Nếu đang sử dụng điện thoại di động, bạn có thể nhấn và giữ hình Biểu tượng cảm xúc để hiển thị menu, sau đó chọn tải xuống hoặc chia sẻ hình ảnh.

Nếu đang sử dụng máy tính, bạn có thể nhấp chuột phải vào ảnh Biểu tượng cảm xúc để hiển thị menu, sau đó chọn tải xuống hoặc sao chép ảnh.

EmojipediaDanh sách hình ảnh biểu tượng cảm xúc do Emojipedia cung cấp

Danh mục: 😂 Nụ cười & Cảm xúc

Danh mục: 👌 Con người & Cơ thể

Danh mục: 🏼 Thành phần

Danh mục: 🐵 Động vật & Thiên nhiên

Danh mục: 🍓 Thực phẩm & Đồ uống

Danh mục: 🚌 Du lịch & Địa điểm

Danh mục: Hoạt động

Danh mục: Đồ vật

Danh mục: 🛑 Biểu tượng

Danh mục: 🏁 Cờ

Trang này liệt kê các hình ảnh Biểu tượng cảm xúc được thiết kế bởi Emojipedia. Bản quyền của hình ảnh Emoji trên trang này thuộc về Emojipedia.

Tổng số Biểu tượng cảm xúc mới nhất là 3338. Số lượng ảnh Biểu tượng cảm xúc do Emojipedia cung cấp là 657 và số mà Emojipedia không cung cấp là 2681.