Noto Color Emoji là dự án biểu tượng cảm xúc của Google, nó hỗ trợ tất cả các biểu tượng cảm xúc trong phiên bản Unicode mới nhất. Không chỉ tất cả các thiết bị của Google có thể sử dụng biểu tượng cảm xúc Noto Color thông qua Gboard⌨ mà hầu hết các thiết bị Android cũng sử dụng những biểu tượng cảm xúc này. Bạn có thể mở giao diện nhập biểu tượng cảm xúc bằng cách nhấn và giữ mặt cười [😀] trên bàn phím.

Trên Chromebook do Google sản xuất💻, bạn có thể nhấp vào nút bên phải của chuột🖱 và tìm tùy chọn biểu tượng cảm xúc để mở bàn phím biểu tượng cảm xúc để nhập liệu.


Sau đây là danh sách các hình Emoji được thiết kế bởi Google, được chia thành 10 phần theo 10 loại. Mỗi danh mục liệt kê các Biểu tượng cảm xúc mà danh mục đó thuộc về, bao gồm hình ảnh Biểu tượng cảm xúc và tên ngắn tương ứng.

Bạn có thể nhấp vào hình ảnh hoặc văn bản để vào trang dành riêng của Biểu tượng cảm xúc này và xem mô tả, ví dụ sử dụng, dữ liệu kỹ thuật, hình ảnh của các nhà cung cấp khác và thông tin chi tiết hơn về Biểu tượng cảm xúc này.

Nếu đang sử dụng điện thoại di động, bạn có thể nhấn và giữ hình Biểu tượng cảm xúc để hiển thị menu, sau đó chọn tải xuống hoặc chia sẻ hình ảnh.

Nếu đang sử dụng máy tính, bạn có thể nhấp chuột phải vào ảnh Biểu tượng cảm xúc để hiển thị menu, sau đó chọn tải xuống hoặc sao chép ảnh.

GoogleDanh sách hình ảnh biểu tượng cảm xúc do Google cung cấp

Danh mục: 😂 Mặt cười & Cảm xúc

Danh mục: 👌 Người & Cơ thể