JoyPixels được gọi là EmojiOne trước ngày 28 tháng 3 năm 2019. Lúc đầu, nó là một bộ biểu tượng cảm xúc hoàn toàn miễn phí và mã nguồn mở. Tuy nhiên, do giấy phép mã nguồn mở không bền vững nên công ty đã đổi tên EmojiOne thành JoyPixels cho mục đích chiến lược thương hiệu.

Người dùng Apple có thể tải xuống hình dán biểu tượng cảm xúc JoyPixels từ cửa hàng ứng dụng và người dùng Android có thể sử dụng biểu tượng cảm xúc JoyPixels bằng cách tải xuống hình ảnh biểu tượng cảm xúc trên trang web chính thức của họ. Một số hình ảnh biểu tượng cảm xúc từ JoyPixels là miễn phí và một số hình ảnh có sẵn theo giấy phép trả phí💰.

Lưu ý💡: Biểu tượng cảm xúc của JoyPixels về cơ bản là nhãn dán, không phải ký tự biểu tượng cảm xúc.


Sau đây là danh sách các hình Emoji được thiết kế bởi JoyPixels, được chia thành 10 phần theo 10 loại. Mỗi danh mục liệt kê các Biểu tượng cảm xúc mà danh mục đó thuộc về, bao gồm hình ảnh Biểu tượng cảm xúc và tên ngắn tương ứng.

Bạn có thể nhấp vào hình ảnh hoặc văn bản để vào trang dành riêng của Biểu tượng cảm xúc này và xem mô tả, ví dụ sử dụng, dữ liệu kỹ thuật, hình ảnh của các nhà cung cấp khác và thông tin chi tiết hơn về Biểu tượng cảm xúc này.

Nếu đang sử dụng điện thoại di động, bạn có thể nhấn và giữ hình Biểu tượng cảm xúc để hiển thị menu, sau đó chọn tải xuống hoặc chia sẻ hình ảnh.

Nếu đang sử dụng máy tính, bạn có thể nhấp chuột phải vào ảnh Biểu tượng cảm xúc để hiển thị menu, sau đó chọn tải xuống hoặc sao chép ảnh.

JoyPixelsDanh sách hình ảnh biểu tượng cảm xúc do JoyPixels cung cấp

Danh mục: 😂 Nụ cười & Cảm xúc

Danh mục: 👌 Con người & Cơ thể