! img_1

Khi Unicode Consortium quyết định phát hành một biểu tượng cảm xúc mới, các nhà cung cấp nhận được tin tức sẽ bắt đầu thiết kế biểu tượng cảm xúc theo phong cách riêng của họ. Sau đây là những biểu tượng cảm xúc do LG thiết kế.

LG đã thiết kế biểu tượng cảm xúc của riêng mình cho hệ thống LG UX của mình, nhưng những biểu tượng cảm xúc này đã từng bị loại trong cuộc cạnh tranh biểu tượng cảm xúc ngày càng khốc liệt😔. Từ năm 2017 đến năm 2021, LG đã sử dụng bộ biểu tượng cảm xúc Noto Color của Google. Tuy nhiên, vào năm 2021, biểu tượng cảm xúc của LG trở lại một lần nữa và thậm chí còn được mở rộng trên các thiết bị LG Velvet.


Sau đây là danh sách các hình Emoji được thiết kế bởi LG, được chia thành 10 phần theo 10 loại. Mỗi danh mục liệt kê các Biểu tượng cảm xúc mà danh mục đó thuộc về, bao gồm hình ảnh Biểu tượng cảm xúc và tên ngắn tương ứng.

Bạn có thể nhấp vào hình ảnh hoặc văn bản để vào trang dành riêng của Biểu tượng cảm xúc này và xem mô tả, ví dụ sử dụng, dữ liệu kỹ thuật, hình ảnh của các nhà cung cấp khác và thông tin chi tiết hơn về Biểu tượng cảm xúc này.

Nếu đang sử dụng điện thoại di động, bạn có thể nhấn và giữ hình Biểu tượng cảm xúc để hiển thị menu, sau đó chọn tải xuống hoặc chia sẻ hình ảnh.

Nếu đang sử dụng máy tính, bạn có thể nhấp chuột phải vào ảnh Biểu tượng cảm xúc để hiển thị menu, sau đó chọn tải xuống hoặc sao chép ảnh.

LGDanh sách hình ảnh biểu tượng cảm xúc do LG cung cấp

Danh mục: 😂 Mặt cười & Cảm xúc

Danh mục: 👌 Người & Cơ thể