Mozilla Firefox🦊 là một trình duyệt web mã nguồn mở và miễn phí. Vào năm 2014, Mozilla đã khởi động dự án biểu tượng cảm xúc Firefox Fxemojis , nhằm bổ sung một số biểu tượng cảm xúc miễn phí, chất lượng cao và mã nguồn mở vào ứng dụng giao tiếp Firefox OS (SMS / MMS). Đặc điểm lớn nhất của biểu tượng cảm xúc Firefox là chúng rất hoạt hình và dễ thương, và mang phong cách hoạt hình Mỹ.


Sau đây là danh sách các hình Emoji được thiết kế bởi Mozilla, được chia thành 10 phần theo 10 loại. Mỗi danh mục liệt kê các Biểu tượng cảm xúc mà danh mục đó thuộc về, bao gồm hình ảnh Biểu tượng cảm xúc và tên ngắn tương ứng.

Bạn có thể nhấp vào hình ảnh hoặc văn bản để vào trang dành riêng của Biểu tượng cảm xúc này và xem mô tả, ví dụ sử dụng, dữ liệu kỹ thuật, hình ảnh của các nhà cung cấp khác và thông tin chi tiết hơn về Biểu tượng cảm xúc này.

Nếu đang sử dụng điện thoại di động, bạn có thể nhấn và giữ hình Biểu tượng cảm xúc để hiển thị menu, sau đó chọn tải xuống hoặc chia sẻ hình ảnh.

Nếu đang sử dụng máy tính, bạn có thể nhấp chuột phải vào ảnh Biểu tượng cảm xúc để hiển thị menu, sau đó chọn tải xuống hoặc sao chép ảnh.

MozillaDanh sách hình ảnh biểu tượng cảm xúc do Mozilla cung cấp

Danh mục: 😂 Mặt cười & Cảm xúc

Danh mục: 👌 Người & Cơ thể

Danh mục: 🏼 Tông màu da & Kiểu tóc

Danh mục: 🐵 Động vật & Thiên nhiên

Danh mục: 🍓 Đồ ăn thức uống

Danh mục: 🚌 Du lịch & Địa điểm

Danh mục: Hoạt động

Danh mục: Vật phẩm

Danh mục: 🛑 Biểu tượng

Danh mục: 🏁 Cờ

Trang này liệt kê các hình ảnh Biểu tượng cảm xúc được thiết kế bởi Mozilla. Bản quyền của hình ảnh Emoji trên trang này thuộc về Mozilla.

Tổng số Biểu tượng cảm xúc mới nhất là 3338. Số lượng ảnh Biểu tượng cảm xúc do Mozilla cung cấp là 848 và số mà Mozilla không cung cấp là 2490.