SoftBank (được gọi là J-Phone vào thời điểm đó) là một nhà điều hành điện thoại di động tại Nhật Bản🗾. Từ năm 1997 đến năm 2016, công ty đã tạo ra một bộ biểu tượng cảm xúc độc đáo.

Vì SoftBank là nhà cung cấp 🍎iPhone 3G duy nhất tại Nhật Bản nên biểu tượng cảm xúc do SoftBank thiết kế đã ảnh hưởng phần lớn đến biểu tượng cảm xúc của Apple. Tuy nhiên, sau đó họ có quan điểm khác về biểu tượng cảm xúc, vào năm 2016, Softbank thông báo rằng họ sẽ không cập nhật biểu tượng cảm xúc nữa. Hiện tại, SoftBank sử dụng biểu tượng cảm xúc Google Noto Color trên các thiết bị của họ hỗ trợ phiên bản Android 7.0 trở lên.


Sau đây là danh sách các hình Emoji được thiết kế bởi Softbank, được chia thành 10 phần theo 10 loại. Mỗi danh mục liệt kê các Biểu tượng cảm xúc mà danh mục đó thuộc về, bao gồm hình ảnh Biểu tượng cảm xúc và tên ngắn tương ứng.

Bạn có thể nhấp vào hình ảnh hoặc văn bản để vào trang dành riêng của Biểu tượng cảm xúc này và xem mô tả, ví dụ sử dụng, dữ liệu kỹ thuật, hình ảnh của các nhà cung cấp khác và thông tin chi tiết hơn về Biểu tượng cảm xúc này.

Nếu đang sử dụng điện thoại di động, bạn có thể nhấn và giữ hình Biểu tượng cảm xúc để hiển thị menu, sau đó chọn tải xuống hoặc chia sẻ hình ảnh.

Nếu đang sử dụng máy tính, bạn có thể nhấp chuột phải vào ảnh Biểu tượng cảm xúc để hiển thị menu, sau đó chọn tải xuống hoặc sao chép ảnh.

SoftbankDanh sách hình ảnh biểu tượng cảm xúc do Softbank cung cấp

Danh mục: 😂 Nụ cười & Cảm xúc

Danh mục: 👌 Con người & Cơ thể

Danh mục: 🏼 Thành phần

Danh mục: 🐵 Động vật & Thiên nhiên

Danh mục: 🍓 Thực phẩm & Đồ uống

Danh mục: 🚌 Du lịch & Địa điểm

Danh mục: Hoạt động

Danh mục: Đồ vật

Danh mục: 🛑 Biểu tượng

Danh mục: 🏁 Cờ

Trang này liệt kê các hình ảnh Biểu tượng cảm xúc được thiết kế bởi Softbank. Bản quyền của hình ảnh Emoji trên trang này thuộc về Softbank.

Tổng số Biểu tượng cảm xúc mới nhất là 3338. Số lượng ảnh Biểu tượng cảm xúc do Softbank cung cấp là 749 và số mà Softbank không cung cấp là 2589.