Hình ảnh của biểu đồ quan hệ biểu tượng cảm xúc cho (Phiên bản thuật toán toàn diện)

Biểu đồ quan hệ (phiên bản toàn diện) của biểu tượng cảm xúc ㊙, các nguồn dữ liệu của thuật toán chủ yếu từ emojiall, twitter, v.v.Có 22 biểu tượng cảm xúc liên quan chặt chẽ đến biểu tượng cảm xúc ㊙, và ba biểu tượng trên cùng là 🔴,🤐,🤫, có nghĩa là người dùng thích sử dụng chúng cùng nhau hoặc sử dụng chúng theo cách giống nhau.

㊙ (nút Tiếng Nhật “bí mật”) Quan hệ giữa các - emojiall.com

Đây là Biểu đồ Mối quan hệ Biểu tượng cảm xúc của , là kết quả của quá trình xử lý văn bản thông qua một thuật toán nghiêm ngặt. Nó có thể phân tích sự giống nhau giữa hai biểu tượng cảm xúc khác nhau về ý nghĩa và cách sử dụng, để người dùng có thể hiểu rõ hơn về việc sử dụng biểu tượng cảm xúc. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem: Biểu đồ mối quan hệ biểu tượng cảm xúc
Kết luận này được đưa ra từ phân tích ngôn ngữ và học máy của một mẫu công khai gồm 812 triệu tweet có chứa biểu tượng cảm xúc, nó là một kết quả tương đối chính xác và có ý nghĩa tham khảo học thuật cao. Chào mừng bạn đến thảo luận, tham khảo, đăng lại và chia sẻ. Bản quyền © EmojiAll. Để sử dụng cho mục đích thương mại, vui lòng Liên hệ với chúng tôi

Trở lại:㊙nút Tiếng Nhật “bí mật”

Quan hệ giữa các

EmojiXếp hạng
1
🔴 2
🤐 3
🤫 4
👩‍🏫 5
🉑 6
🉐 7
㊗️ 8
🈴 9
🈯 10
⚠️ 11
😠 12
😧 13
😑 14
👀 15
😡 16
🤬 17
😦 18
😌 19
20
❗️ 21
22