Emoji Phân tích cảm xúc | emojiall.com Tích cực: 64.23% Trung tính: 10.75% Tiêu cực: 25.02% 25.02% 10.75% 64.23% Điểm: 0.392±0.0165 ❤️ Phân tích cảm xúc www.emojiall.comemojiall.com
Đây là kết quả phân tích cảm xúc từ tất cả các số liệu thống kê về biểu tượng cảm xúc

Phân tích cảm xúc biểu tượng cảm xúc đề cập đến việc phân loại biểu hiện cảm xúc của một biểu tượng cảm xúc. Phân tích này là từ phân tích ngôn ngữ và học máy của các mẫu công khai của không dưới 50 triệu tweet, nó là một kết quả tương đối chính xác và có ý nghĩa tham khảo học thuật cao. Chào mừng bạn đến thảo luận, tham khảo, đăng lại và chia sẻ. Bản quyền © EmojiAll. Để sử dụng cho mục đích thương mại, vui lòng Liên hệ với chúng tôi


Làm cách nào để chúng tôi thực hiện phân tích tình cảm trên biểu tượng cảm xúc? Bạn có thể kiểm tra bài đăng trên blog của chúng tôi tại đây: Phân tích cảm xúc biểu tượng cảm xúc

Giới thiệu Phân tích Cảm xúc
  • Màu cam: âm tính
  • Màu vàng: Trung tính
  • Màu xanh lá cây: Tích cực
  • Con trỏ màu xám: đó là mức độ tin cậy, một khái niệm thống kê.
    Nói một cách đơn giản, con trỏ càng gần bên trái, cảm xúc của biểu tượng cảm xúc này càng tiêu cực. Ngược lại, con trỏ càng gần bên phải, biểu tượng cảm xúc này càng thể hiện cảm xúc tích cực hơn. Và con trỏ càng hẹp thì phán đoán của cảm xúc càng chính xác.
    Xem thêm phần thuyết minh chuyên môn: wikipedia .

Trang