Emoji Phân tích cảm xúc | emojiall.com Tích cực: 64.23% Trung tính: 10.75% Tiêu cực: 25.02% 25.02% 10.75% 64.23% Điểm: 0.392±0.0165 ❤️ Phân tích cảm xúc www.emojiall.comemojiall.com
Đây là kết quả phân tích cảm xúc của tất cả các số liệu thống kê emoji (giá trị trung bình).

Phân tích tình cảm của emoji là đề cập đến việc phân loại biểu hiện cảm xúc của emoji. Phân tích này xuất phát từ phân tích ngôn ngữ và học máy của một mẫu công khai gồm hơn 50 triệu tweet, đây là kết quả tương đối chính xác và có ý nghĩa tham khảo cao về mặt học thuật. Cho phép đăng lại, thảo luận và tham khảo. Bản quyền thuộc về EmojiAll. Để sử dụng cho mục đích thương mại, vui lòng Liên hệ với chúng tôi


Chúng tôi đã thực hiện phân tích cảm xúc trên emoji như thế nào? Bạn có thể tham khảo bài viết trên blog của chúng tôi ở đây: Phân tích cảm xúc Emoji

Giới thiệu về phân tích cảm xúc
  • Màu cam: Cảm xúc tiêu cực
  • Màu vàng: Cảm xúc trung tính
  • Màu xanh lá cây: Cảm xúc tích cực
  • Con trỏ màu xám: Là độ tin cậy, nó là một khái niệm thống kê.
    Nói một cách đơn giản, con trỏ càng gần bên trái, emoji thể hiện cảm xúc càng tiêu cực; con trỏ càng gần bên phải, emoji thể hiện cảm xúc càng tích cực. Chiều rộng của con trỏ càng hẹp thì khả năng phán đoán cảm xúc càng chính xác.
    Giải thích đầy đủ: wikipedia

Trang