Nụ cười là một biểu hiện của tình trạng tâm lý của con người. Nụ cười dường như có ảnh hưởng thuận lợi đến người khác và khiến người ta dễ mến và dễ gần hơn.

Đây là trang danh sách Biểu tượng cảm xúc của danh mục phụ 😄 mặt cười. Nó thuộc về danh mục chính 😂 Mặt cười & Cảm xúc. Bạn có thể nhấp vào liên kết bên dưới để xem chi tiết và sao chép Biểu tượng cảm xúc.