Ba con khỉ khôn ngoan là một câu châm ngôn tượng hình của Nhật Bản, tuy nhiên, ý nghĩa thực sự của chúng là gì, hãy tham khảo tiểu mục này.

Đây là trang danh sách Biểu tượng cảm xúc của danh mục phụ 🙈 Khuôn mặt khỉ. Nó thuộc về danh mục chính 😂 Nụ cười & Cảm xúc. Bạn có thể nhấp vào liên kết bên dưới để xem chi tiết và sao chép Biểu tượng cảm xúc.