Tiểu loại này bao gồm khuôn mặt đang ngủ, một số ngáy, một số chảy nước dãi. Chúc các bạn ngủ ngon.

Đây là trang danh sách Biểu tượng cảm xúc của danh mục phụ 😴 mặt buồn ngủ. Nó thuộc về danh mục chính 😂 Mặt cười & Cảm xúc. Bạn có thể nhấp vào liên kết bên dưới để xem chi tiết và sao chép Biểu tượng cảm xúc.