Tiểu loại này bao gồm khuôn mặt đang ngủ, một số ngáy, một số chảy nước dãi. Chúc các bạn ngủ ngon.

Đây là trang danh sách Biểu tượng cảm xúc của danh mục phụ 😴 Khuôn mặt buồn ngủ. Nó thuộc về danh mục chính 😂 Nụ cười & Cảm xúc. Bạn có thể nhấp vào liên kết bên dưới để xem chi tiết và sao chép Biểu tượng cảm xúc.