Ngón tay cái hoặc nắm chặt tay, chúng đều cần đặt ngón tay vào lòng bàn tay của bạn.

Đây là trang danh sách Biểu tượng cảm xúc của danh mục phụ 👍 đóng tay. Nó thuộc về danh mục chính 👌 Người & Cơ thể. Bạn có thể nhấp vào liên kết bên dưới để xem chi tiết và sao chép Biểu tượng cảm xúc.