Viết một lá thư, làm móng tay, chụp một vài bức ảnh tự sướng ... Cuộc sống thực sự rất tốt đẹp.

Đây là trang danh sách Biểu tượng cảm xúc của danh mục phụ ✍️ chống tay. Nó thuộc về danh mục chính 👌 Người & Cơ thể. Bạn có thể nhấp vào liên kết bên dưới để xem chi tiết và sao chép Biểu tượng cảm xúc.