Sinh vật nào đi bằng bốn chân vào buổi sáng, hai chân vào buổi chiều và ba chân vào buổi tối? Tất nhiên đó là một con người!

Đây là trang danh sách Biểu tượng cảm xúc của danh mục phụ 👦 người. Nó thuộc về danh mục chính 👌 Người & Cơ thể. Bạn có thể nhấp vào liên kết bên dưới để xem chi tiết và sao chép Biểu tượng cảm xúc.